19 มีนาคม 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม
ข้อมูลที่น่าสนใจ
    รายงานการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการให้บริการเงินด่วนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงเงินด่วนประเภทเงินกู้นอกระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น กู้... (อ่านเพิ่มเติม)
    รายงานการศึกษาความหมาย สาเหตุของการเกิด และผลกระทบของการเกิดภาวะโลกร้อน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาโลกร้อน นโยบายของรัฐบาลและแผน... (อ่านเพิ่มเติม)
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
ค้นหาข้อมูลสถิติ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);