18 กุมภาพันธ์ 2562
   
ข้อมูลและยุทธศาสตร์ด้านสังคม ฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม เอกสารเผยแพร่
บทความ
    รายงานการศึกษาพัฒนาการและรูปแบบการให้บริการเงินด่วนในปัจจุบัน โดยครอบคลุมถึงเงินด่วนประเภทเงินกู้นอกระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น กู้ยืมเป็นเงินสด กู้โดยจำนำทะเบียนรถ การใช้บัตรเครดิตหรือบัตรผ่อนสินค้าเป็นเครื่องมือ การรับจำนำโทรศัพท์มือถือ การขายฝากบ้านหรือที่ดิน เป็นต้น และครอบคลุมถึงเงินด่วนในระบบบางประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อจำนำรถยนต์ที่ให้โดยสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) เป็นต้น
ข้อมูลแรงงานไตรมาส 3 ปี 2561
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);