13 พฤศจิกายน 2562
บทความ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เริ่มจัดทำเอกสาร ดัชนี ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index - HAI) เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 และดัชนี ความก้าวหน้าของคน ปี 2560 นี้เป็นเล่มที่สอง ที่สำนักงานฯ รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำเสนอดัชนี ความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าของคนด้วยดัชนีดังกล่าว...
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);