18 กรกฎาคม 2561
บทความ
MDGs Thailand 2015 - 28/07/59 16:19

       Year 2015 marks the final year of Millennium Development Goals (MDGs). Development outcomes for Thailand comprehensively compiled in this report are key empirical evidence showing the development progress on eradicating poverty and can be compared to international development results, reflecting Thailand’s position in the global community. Furthermore, this report is an important mechanism for the development of Thailand’s strategy in achieving sustainable development goals, United Nations’ post-2015 development agenda, in a systematic and integrative way. This will enable the country to implement policies with practical applications. 

หมวดหมู่ : เรื่องเด่น
ข้อมูลแรงงานไตรมาสาม ปี 2560
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);