23 มีนาคม 2560
บทความ
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
ข้อมูลแรงงานไตรมาสสามปี 2559
สถิติด้านสังคมทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2554 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดต่อ : pairat@nesdb.go.th
 
);